Na podstawie uprawnień, po rozważeniu, w piątek 1 maja 2020, wszystkim Parafianom oraz przebywającym na terenie parafii w Kęszycy Leśnej ze względu na duchowe dobro wiernych, zgodnie z uprawnieniem udzielenia dyspensy przez proboszczów UDZIELAM DYSPENSY od postu piątkowego na podstawie KPK kan. 1245 z zachowaniem norm.
Osoba, która skorzysta z powyższej dyspensy powinna wykonać uczynek miłosierdzia względem bliźniego, a w czasie Wielkiego Postu złożyć ofiarę na jałmużnę postną.

Udzielenie dyspensy jest przywilejem, a nie obowiązkiem.

Ks. Andrzej Wawrzysiuk, proboszcz

Copyright © 2018 Lubuski Nazaret Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Designed by Webdawid

Podążaj za nami: