Lubuski Nazaret
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
w Kęszycy Leśnej

Kęszyca Leśna 21
66-300 Międzyrzecz
tel.: +48 600 443 287
E-mail: keszycalesna@diecezjazg.pl

Otwarcie

18 lutego 2017 roku J. E. Ks. Biskup Tadeusz Lityński dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia Lubuskiego NAZARETU, Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Kęszycy Leśnej.

Działalność tego domu służy wszystkim, a zwłaszcza rodzinom. Jest miejscem na wzór nazaretańskiego domu Świętej Rodziny, która przygotowała Jezusa do misji głoszenia Ewangelii, do służenia bliźnim i do miłowania każdego człowieka. Bóg, który się narodził i zamieszkał w tym miejscu, czeka na każdego, kto chce się z Nim spotkać w czasie rekolekcji. Czeka na każdego, kto w ciszy i spokoju chce skonfrontować swoje życie z Dobrą Nowiną.

Zobacz więcej

Rys historyczny

Pisząc o Kęszycy Leśnej należy sięgnąć do historii tej miejscowości aż do roku 1927.

To tutaj niemieccy inżynierowie wybudowali koszary dla Wermahtu czyli Międzyrzecki  Rejon Umocniony.  Po II wojnie światowej w Kęszycy Leśnej miał swoją siedzibę garnizon Wojska Polskiego. W 1956 na podstawie umowy między rządem PRL a ZSRR znalazły swoją lokację –  liczące ponad 3 tysiące żołnierzy rosyjskie wojska łączności. W 1993 roku po ich wyjeździe, polska administracja odzyskała ten obszar.

Rok później mieszkańcy Kęszycy Leśnej zostali  włączeni do kaławskiej parafii. W trosce aby mogły odbywać się nabożeństwa, ówczesne władze przekazały zrujnowane obiekty po koszarach dla parafii  pw. św. Mikołaja.

Po długim remoncie kaplicy w 2009 roku parafię pw  Milosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej erygowano i wyłączono z parafii kaławskiej. Pierwszym proboszczem został ks. Jacek Błażkiewicz.