Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Eucharystia, która zawiera w sobie wszystkie elementy konieczne do modlitewnego zjednoczenia z Bogiem. Jest tam chwila zasłuchania się w Słowo, jest także otwarcie się na łaskę, jak również dawanie świadectwa swej przynależności do Chrystusa. Modlitwa wymaga także słownego wyrażenia swych myśli i postaw. Nie zawsze potrafimy tak z serca mówić do Ojca. Są chwile, gdy myśli rozbiegają się i nie układają w modlitwę. Pomocne wtedy są modlitewniki, zbiory modlitw uświęconych tradycją Kościoła, dzięki którym może odbywać się wspólny dialog, a także i prywatna rozmowa z Bogiem.

/Pomoce duszpasterskie – „Wychowanie dzieci do miłości Jezusa Eucharystycznego”/

Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone i wręczone dzieciom książeczki.

Copyright © 2018 Lubuski Nazaret Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Designed by Webdawid

Podążaj za nami: