W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół wyróżnia znak światła. Czyni tak ze względu na słowa Symeona, w których nazywa on Chrystusa światłem na oświecenie pogan. Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej spełniają w tym dniu jedno ze swoich apostolskich zadań. Stają się przykładem dla całej wspólnoty parafialnej poprzez udział w tym dniu we Mszy Świętej i przyniesienie na nią swoich świec chrzcielnych. Dzieci uczestniczą we Mszy Świętej wraz z całą wspólnotą.

/Pomoce duszpasterskie – „Wychowanie dzieci do miłości Jezusa Eucharystycznego”/

Podczas Mszy Świętej rodzice wręczyli dzieciom przeznaczone dla nich świece zapalone od Paschału.

Ks. Proboszcz

Copyright © 2018 Lubuski Nazaret Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Designed by Webdawid

Podążaj za nami: