Drodzy Goście!

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz porządku w pokoju, a także o przestrzeganie  następujących zasad regulaminu naszego Ośrodka:

 1. Goście są zobowiązani do troski o zajmowany pokój, dobro pomieszczeń wspólnych i  wszystkich miejsc na terenie ośrodka, z których korzystają.
 2. Recepcja wydaje każdej osobie pełnoletniej jeden klucz – kartę. W przypadku zgubienia bądź uszkodzenia karty Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50,00 zł.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, czajników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany, wyjąć kartę z czytnika elektrycznego, zamknąć okna dachowe i drzwi.
 5. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem rodziców/opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Ośrodek Lubuski Nazaret zastrzega sobie prawo nie przyjmowania Gości z towarzyszącymi zwierzętami.
 8. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w budynkach i na terenie ośrodka pokrywają osoby z nich korzystające.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
 11. Na terenie obiektu, w tym – w pokojach, zainstalowany jest system przeciwpożarowy, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych. Złamanie zakazu związane jest z wniesieniem każdorazowo opłaty wysokości 1.500,00 zł.
 12. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.
 13. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni.
 14. Ośrodek zapewnia dostęp do lodówki oraz kuchenki mikrofalowej w sali telewizyjnej na piętrze.
 15. Ręczników hotelowych, pledów oraz innego wyposażenia pokoju należy używać tylko na miejscu, nie wolno zabierać ich na plażę ani poza Ośrodek.
 16. W każdym pokoju znajdują się szklanki dla gości. W przypadku stłuczenia, należy uiścić stosowną opłatę u obsługi Ośrodka.
 17. W łazience znajduje się suszarka, której nie należy wynosić na zewnątrz.
 18. Pralka dla Gości jest dostępna w osobnym pomieszczeniu. Można z niej korzystać po uiszczeniu opłaty według zamieszczonej instrukcji. Można również wywiesić pranie na zewnątrz w przeznaczonym do tego miejscu.
 19. Drzwi wejściowe do Ośrodka są zamykane o godzinie 23.00. W razie potrzeby, późniejszy powrót należy zgłosić obsłudze Ośrodka lub odpowiedzialnym za zorganizowaną grupę.