W związku z sytuacją epidemiczną tradycyjna forma wizyty duszpasterskiej zwana „kolędą”, gdy ksiądz chodził z ministrantami „od domu do domu” nie będzie w najbliższym czasie możliwa. W naszej diecezji kolęda odbędzie się w zmienionej formie. Wierni z wyznaczonych domów przybędą do kościoła na Mszę św. w ich intencji lub przyjmą kapłana w swoim domu na wyraźne zaproszenie.

Udając się na takie spotkanie do kościoła zabieramy w naczyniach wodę, która zostanie poświęcona. Po powrocie do domu należy nią skropić mieszkanie. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać pamiątkowe obrazki oraz złożyć tradycyjną ofiarę na potrzeby parafii i seminarium.

W przypadku gdy poszczególne rodziny wyraźnie zaproszą do siebie z wizytą duszpasterską, podając nazwisko, adres i numer telefonu, odwiedzę te rodziny w ich domach po wcześniejszym ustaleniu termin

Zgłoszenia można wysyłać także na adres e-mail: keszycalesna@diecezjazg.pl

Copyright © 2018 Lubuski Nazaret Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Designed by Webdawid

Podążaj za nami: